Elérhetőségek

DXN Kávé

Mobil: +36302266162
E-mail: info@dxnkave.hu

     ÁSZF


Szolgáltató más által gyártott termékek viszonteladói értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

1. Fogalmak

1.1 Adatvédelmi szabályzat: jelenti Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát.

1.2 ÁSZF (általános szerződési feltételek): jelenti a jelen szerződési feltételeket.

1.3 Ekertv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

1.4 Felhasználó: azon gazdálkodó szervezet vagy 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Oldalra történő regisztráció folyamatát sikeresen elvégezte.

1.5 Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.6 Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

1.7 Látogató: azon személy, aki az Oldalt regisztráció nélkül használja.

1.8 Oldal: a www.dxnkave.hu oldal

1.9 Regisztráció: a jelen ÁSZF 3.1-3.4. pontjaiban leírt folyamat.

1.10 Vállalkozás: Fogyasztónak nem minősülő természetes személy vagy jogi személy.

1.11 Szellemi tulajdonjog: az Oldal teljes tartalmára vonatkozó szellemi tulajdonjogok, beleértve – korlátozás nélkül – a fiókokat, számítógépes kódokat, illusztrációkat, design és grafikai elemeket, animációkat, hangeffektusokat, zenei kompozíciókat és -felvételeket, know-howt, és minden egyéb szellemi vagy szerzői jogi védelem alá eső terméket.

1.12 Szjt.: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

1.13 Hónap: a naptári hónapnak megfelelő időtartam.

1.14 Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1.15 Szolgáltató: CCS Marketing Bt. Székhely: 9400 Sopron, Farkas utca 4., email cím: ccs@t-online.hu, telefonszám: +36302683798

1.16 Közreműködő: DXN Europe Kft., Székhely: 1132 Budapest, Váci út 66/E, Adószáma: 11723152-2-42, Elektronikus elérhetősége: isc@dxn.hu.

1.17 Szállító: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Europa utca 2., Cégjegyzékszám: 13-09-111755, Adószám: 12369410-2-44.

1.18 Szolgáltatás: az Oldalon a Szolgáltató által termékek értékesítésére vonatkozó szolgáltatás.

1.19 Fizetési szolgáltató: a PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A. elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltató.

 

2. Általános rendelkezések

2.1 Jelen ÁSZF tartalmazza az Oldalon elérhető online áruházban a Szolgáltató más által gyártott termékek viszonteladói értékesítését.

2.2 A Látogató az Oldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A jelen ÁSZF és az Oldalon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

2.3 Az Oldalon keresztül a Szolgáltató más által gyártott termékek viszonteladói értékesítését, szolgáltatásainak kereskedelmi értékesítését végzi.

2.4 Az Oldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes természetes személy és Gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a Regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el. A Regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem vagy nem teljesen valósak, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az Oldal használatából a felhasználói fiók törlésével kizárni. Az eredményes Regisztráció során a Szolgáltató létrehozza Felhasználó felhasználói fiókját. Bármilyen hibás, hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatásért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik, az ebből fakadó eseményekért és következményekért való felelősségét Szolgáltató teljes mértékben kizárja.

2.5 A Regisztráció során választott felhasználónév nem lehet:

2.5.1 ízléstelen, trágár kifejezést tartalmazó;

2.5.2 szexualitásra utaló;

2.5.3 XX-XXI. századi politikus, párt neve, illetve a politika tárgykörébe tartozó;

2.5.4 háborús bűnösök, terroristák, tömeggyilkosok neve;

2.5.5 bűncselekményt, szabálysértést megvalósító vagy arra felhívó;

2.5.6 vallási nézetekre utaló;

2.5.7 sértő másokra nézve;

2.5.8 reklám;

2.5.9 megtévesztésre alkalmas.

2.6 A Látogató az Oldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a Regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF és az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására.

2.7 Az Oldalt minden Látogató és Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

3. A vásárlás menete

3.1 Látogató a kiválasztott terméket a kosarához adja. Ezt a lépés elengedhetetlen mozzanata a későbbi Regisztrációnak.

3.2 Oldalon történő vásárlás feltétele a Regisztráció. A Látogató, ha regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztrációs űrlap” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület kitöltésével, majd az Oldal alján található „Elküld” gombra kattintást követően tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:

3.2.1 Természetes személy Látogató esetén:

3.2.1.1 Név;

3.2.1.2 E-mail cím;

3.2.1.3 Jelszó;

3.2.2 Jogi személy vagy egyéni vállalkozó Látogató esetén:

3.2.2.1 Felhasználónév;

3.2.2.2 E-mail cím;

3.2.2.3 Jelszó;

3.3 A Regisztráció elküldéséhez a Látogatónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF tartalmát, valamint az Adatvédelmi szabályzatot. A regisztrációs kérelem elküldéséről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Látogatót.

3.4 A sikeres regisztrációt követően, a Felhasználó az Oldalon található „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (felhasználónév, jelszó) tud belépni az Oldalra.

3.5 A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@dxnkave.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.6 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a Regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.7 Az Oldalon keresztül a Felhasználó megrendelheti a Szolgáltató Oldalon hirdetett termékét. A kosár ikonra kattintva Felhasználót a kosár felületre navigálja az Oldal. A kosár felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alján a megrendelés végösszegét.

3.8 A Belépés gombra kattintást követően a Felhasználó véglegesítheti megrendelését. A megjelenő felületen a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a kívánt fizetési, szállítási módot, illetve az alábbi személyes, szállítási és számlázási adatokat.

3.8.1 Név:

3.8.2 Telefonszám:

3.8.3 E-mail cím:

3.8.4 Szállítási cím:

3.8.5 Számlázási cím:

3.8.6 Adószám (ammennyiben van):

3.8.7 Cégnév (amennyiben van):

3.9 Az összesítő felületen a Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot, a szállítás költségét.

3.10 A vásárlás véglegesítéséhez a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési szabályzatot.

3.11 Felhasználónak lehetősége van három fizetési mód közül választani. Felhasználó választhatja, hogy a megrendelni kívánt terméket a kiszállításkor fizeti ki, amely az úgynevezett „Utánvét”. Illetve Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a megrendelni kívánt termék vagy termékek árát közvetlenül Szolgáltató bankszámlájára utalja, ekkor a Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi szerződés létrejön. Harmadik lehetőségként Felhasználónak lehetősége van PayPal fizetési szolgáltatón keresztül is teljesíteni a kifizetést. Ebben az esetben a „Fizetés” gombra kattintással az Oldal átirányítja a Felhasználót a PayPal fizetési rendszerének felületére. A felületen a Felhasználó a fizetési tranzakció elindításával véglegesíti a megrendelést, ekkor a Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi, illetve szállítási szerződés jön létre. Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, Szolgáltató pedig köteles az átutalt összeget haladéktalanul visszafizetni a Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a végösszeget.

3.12 Az Oldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék/szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket az Oldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni, és a szerződés nem jön létre a felek között. Hibásan feltüntetett ár esetén Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

3.13 Szolgáltató a megrendelt termékekről a Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címére számlát küld ki.

3.14 Szolgáltató a megrendelések teljesítéséhez Közreműködőt vesz igénybe. A rendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, Szolgáltató az azzal kapcsolatos összes információt, azonnal továbbítja Közreműködő részére. Közreműködő a megrendelés beérkezését követően azonnal elkezdi a megrendelt termékek kiszállítást Felhasználó részére.

3.15 A megrendelés elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelyre a magyar jog, így különösen a Ptk.-ban és az Ekertv.-ben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, szem előtt tartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

4. Engedményezés és jogátruházás

4.1 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve kötelezettségeit másra átruházni. A Felhasználó a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.

 

5. Szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések

5.1 A Szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, és nincs semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely a Szolgáltatót ezek megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az Oldal, valamint a Szellemi tulajdonjogok egészének vagy részeinek, így különösen a grafikai elemeknek és elgondolásoknak bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése.

 

6. Termékek kiszállítása

6.1 A rendelés leadását követően mind Felhasználó, mind pedig Szolgáltató értesítő e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelés pontos tartalmát, illetve a megrendelés során megadott adatokat.

6.2 Szolgáltató a megrendelések megfelelő teljesítésének érdekében Közreműködőt vesz igénybe.

6.3 Felhasználó megrendelésének adatait Szolgáltató továbbítja Közreműködő részére.

6.4 A termékek kiszállítását Szállító végzi és vállalja, hogy a megrendelést követően 1-2 munkanapon belül teljesíti.

 

7. Elállási jog (Fogyasztóval kötött szerződés esetén)

7.1 Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztónak minősülő Felhasználókra vonatkoznak. A Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

7.1.1 a terméknek,

7.1.2 több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

7.1.3 több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

7.1.4 ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi,

az átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

7.2 A Fogyasztó az elállás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

7.3 Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát [amely nyilatkozat a fogyasztó ás vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékeltében található nyilatkozatminta kitöltésével is elkészíthető] köteles írásban, postai úton eljuttatni a jelen ÁSZF 1.15 pontjában a Szolgáltató meghatározásánál megtalálható székhelyre a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

7.4 Elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló írásbeli nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postai úton elküldi a Szolgáltatónak. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.5 A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.6 Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.7 Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

7.8 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

7.8.1 olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

7.8.2 romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

7.8.3 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

7.8.4 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7.9 Az elállással kapcsolatos mintatájékoztató szövegét a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

8. Szavatosság

8.1 Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztóval kötött szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.2 Felhasználó – választása szerint – kérhet kicserélést, kivéve, ha ennek az igénynek teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.3 Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Amennyiben Felhasználó Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.4 Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

9. Termékszavatosság

9.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a Kellékszavatosság pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2 Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.3 Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.4 A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

9.4.1 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

9.4.2 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

9.4.3 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.5 A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

10. Jótállás

10.1 Fogyasztó esetében amennyiben a Szolgáltatótól megvásárolt termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a Felhasználó a Korm. rendeletben szabályozottak szerint élhet jótállási igényével.

10.2 Ugyanazon hiba miatt Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1 A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.15. pontban, a Szolgáltató meghatározásánál feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

11.2 Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

11.3 A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

11.4 A jelen ÁSZF-re, valamint az annak alapján létrejövő valamennyi jogviszonyra, így különösen a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésre a magyar jogszabályok az irányadók. A Felhasználó és a Szolgáltató bármely a jelen ÁSZF-ből eredő vitát elsősorban békés úton – Felhasználó és Szolgáltató közötti egyezetés, illetve ennek sikertelensége esetén, amennyiben Felhasználó Fogyasztónak minősül, békéltető testülethez fordulás útján – kísérel meg rendezni. A jogvita békés rendezésének sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

12. Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

12.1 Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvénytelenségét, és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

 

13. Vegyes rendelkezések

13.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et a Felhasználóknak az Oldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató az Oldalon legkésőbb a módosított ÁSZF hatálybalépése előtti tizedik (10.) napon közzéteszi. Az ÁSZF hatálybalépésekor a Felhasználónak kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a módosított ÁSZF-et elfogadja. Amennyiben a Felhasználó ehhez nem járul hozzá, úgy a továbbiakban nem tud az oldalon Szolgáltatásokat igénybe venni.

13.2 Felhasználó részére segítséget jelen ÁSZF-fel összefüggésben a Szolgáltatónál a panaszkezelésért felelős, kijelölt személy nyújt az info@dxnkave.hu e-mail címen keresztül.

13.3 A Szolgáltató kizárja a felelősségét a működési körén kívül eső okokból származó bármely késedelemért, nemteljesítésért vagy károsodásért, különös tekintettel a vis maior események okozta károkért, erőhatalom, háború, terrorizmus, zendülés, embargó, a polgári vagy katonai hatóságok intézkedései, tűz, árvíz, baleset, munkabeszüntetés vagy a szállítási eszközök, üzemanyag, energia, munkaerő hiánya, illetve az anyaghiány – miatt bekövetkező késedelemért, nemteljesítésért vagy károsodásért.

13.4 Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

13.5 A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz.

Az ÁSZF rendelkezéseit elfogadom, azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

2021. március 16.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
DXN Kávé - Magyar